OM PROJEKTET

Projektets bärande idé är att koppla samman forskning i världsklass med innovativa högteknologiska företag samt offentlig sektor och ta fram innovativa och banbrytande tekniska lösningar för energy management-system med simuleringsverktyg och digitala tvillingar.


MÅL
Målet är att energieffektiviseringsåtgärder, implementering av nya laster, energilager och lokal energiproduktion ska hanteras i simuleringsverktyget och den digitala tvillingen. Tanken är att lösningarna ska kunna utnyttjas för fortsatt utveckling av stadsdelar där effektbrist är en begränsande faktor, där vi inom det lokala nätet anpassar konsumtion för att möjliggöra för nya fastigheter eller andra laster att utvecklas.

FALLSTUDIE
Som fallstudie har campus Skellefteå valts ut, där campus byggs ut med ytterligare en byggnad om man samtidigt står inför problemet att det råder effektbrist. Projektet arbetar med hypotesen att det finns möjlighet att få tillgång till nödvändig effekt för att utveckla området om man:

1. energieffektiviserar kringliggande fastigheter

2. flyttar förbrukningen i kringliggande fastigheter över tid

3. erbjuder ett energilager för att utjämna laster över tid

4. designa nya fastigheter så de kan anpassas mot tillgänglig energiprofil


FINANSIERING
Projektet finansieras av innovationsprogrammet Avancerade Digitalisering.

PARTER
Projektet leds av Luleå tekniska universitet och CDT med parter som Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft och ABB.

PROJEKTPERIOD
Augusti 2022 - Juli 2025

KONTAKTA OSS

ANNICA BRAY

Projektledning, Luleå tekniska universitet
annica.bray (@)associated.ltu.se

SARAH RÖNNBERG

Professor, Luleå tekniska universitet
sarah.ronnberg(@)ltu.se