DIGITAL STADSUTVECKLING – CAMPUS SKELLEFTEÅ

Projektet kopplar samman forskning i världsklass med innovativa högteknologiska företag och offentlig sektor. Det kommer att  ta fram innovativa och banbrytande tekniska lösningar för energy management-system med simuleringsverktyg och digitala tvillingar.

PROJEKTET FINANSIERAS AV innovationsprogrammet Avancerade Digitalisering, LEDS AV LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET OCH CDT MED PARTERNA SKELLEFTEÅ KOMMUN, SKELLEFTEÅ KRAFT OCH ABB.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

PROJEKTET:

1. energieffektiviserar kringliggande fastigheter
2. flyttar förbrukningen i fastigheter över tid
3. erbjuder ett energilager för att utjämna laster 
4. designar nya fastigheter så de kan anpassas mot tillgänglig energiprofil

CAMPUS SKELLEFTEÅ

Campus Skellefteå kommer att utgöra demonstratormiljö som både inkluderar befintligt fastighetsbestånd och det nya Arctic Center of Energy-huset som kommer att byggas intill Skellefteå älv mellan biblioteket och Campushallen.